המטולוגיה מולקולרית

המטולוגיה מולקולרית
ראש המעבדה:פרופ' חנה תמרי
טלפון: 972-3-9376738
דוא"ל: htamary@tauex.tau.ac.il,
מנהל/ת המעבדה:
ד"ר אורלי דגני
טלפון: 054-7511808
דוא"ל: odgani@post.tau.ac.il
צוות מחקר:
  חוקרת בכירה: נטלי מרקוס (PhD)    
  שרון נוי-לוטן (PhD)    
  טטיאנה קרסנוב (MSc)    
תחומי מחקר: המחקר במעבדתנו מתרכז במחלות בהם יש הפרעה ביצור הדם מתוך מטרה להבין תהליכים תאיים בסיסיים המעורבים בהמטופואזיס שיאפשרו שיפור טיפול בחולה.

שני מחקרים עיקריים במעבדתנו:

 1. תפקיד החלבון קודנין 1- ביצור כדוריות דם אדומות Congenital dyserythropoietic anemia type I (CDAI) הינה מחלה מולדת מאופיינת ביצור לא תקין של שורה אדומה, חסר דם בינוני קשה עם ממצאים אופיניים במח עצם כולל גשרי כרומטין בין אריתרובלסטים וחורים בהטרוכרומטין של תאי אב אדומים. הגן המעורב CDAN1 התגלה במעבדתנו כגן, שמוטציות בו גורמות למחלה. הוא מקודד לחלבון קודנין שתפקידו התאי לא ברור. בעבר הראנו שבתאים שאינם המטופואתים קודנין עובר רגולציה ע"י גורמי שעתוק המעודדים יצור של חלבונים המשתתפים בשלב ה- S של מחזור התא וכן משתתף בהחזרת מבנה ה- DNA לקדמותו לאחר הכפלתו.
  מטרתנו עתה להראות את תפקודו הספציפי ביצור התאים האדומים. לאחרונה הצלחנו להקים 2 מערכות מודל למחלה:
  1. Conditional knock out mice עכבר זה לא שורד מעבר ליום 12 מתחילת ההריון: הוא מת מחסר דם קשה, עדות ברורה לתפקידו החיוני של קודנין ביצור כדוריות דם אדומות.
  2. מערכת הומנית שמאפשרת לעקוב אחרי שלבי האירתרופואזיס מדגימת דם פריפרי מחולה ומבריא. סמנים של דסאריתרופואזיס בחולים מופיעים כבר בשלבים מוקדמים של התרבית.
   כרגע אנו בודקים את מחזור התא במודלים השונים בחולים ובקבוצת ביקורת ומתכוונים להשוות טרנסקריפטום של חולה ובריא כמו גם טרנסקריפטום של תאים בודדים.
 2. בדיקות גנומית ופונקציונליות בחולים עם נטייה לתסמונות מילודספלסטיות (בשתוף עם פרופ' אקיקו שיממורה מבית חולים לילדים בבוסטון).
  תסמונת מילודפלסטית היא הפרעה קלונלית שמאופיינת בהמטופואזיס בלתי אפקטיבית ונטייה לתפתחות לויקמיה חריפה. סיבוך זה יכול להיות ראשוני או משני לכשלון מח עצם מולד. אבחנה זו היא חשובה לצורך מעקב צמוד והשתלת מח עצם לפני התפתחות לויקמיה וכן לאשר שתורם מח עצם מהמשפחה אינו חולה בעצמו. אנו זיהינו 11 משפחות של ילדים ומבוגרים צעירים )במחציתן יש נשואי קרובים( עם חשד גבוה למחלה גנטית שבהן הגן עצמו לא אותר לאחר שמוש בפנל גנטי המכיל כ 211- גנים שתוארו כקשורים לכשלון מח עצם או לתסמונת מילודספלסטית. ב 2- משפחות, ריצוף כלל אקסומי זיהה גנים מועמדים, בה בשעה שבשאר 8 המשפחות הגן לא זוהה.
  מטרת המחקר לזהות גנים חדשים הקשורים במחלות אלו.
  בכל מקרה של בדיקת אקסום שלילית תעשה הערכה מחודשת של הממצאים בשיטות מתקדמות וכן רצוף כלל גנומי. הגנים החדשים שיתגלו ילמדו בעזרת מודלים המטופואתיים. עבודה זו תעשה בשתוף פעולה צמוד בין שתי המעבדות בפלזנשטיין ובבוסטון.

 


פרטי איש קשר
אורלי דגני נייד: 054-7511808
ליצירת קשר עם המעבדה להמטולוגיה מולקולרית, השאירו פרטים: