מפגשים מדעיים

מרצה: נושא ההרצאה: מפגשי המחקר יחודשו עם פתיחת השנה האקדמית 2023-2024 תאריך: 22/08/2023, 08:40 מיקום: